Sampel Frekuensi Kata Gramatikal dalam Ucapan Nabi Muhammad


tidak / jangan - 165 kali disebut
apabila - 89
kecuali / melainkan - 52
kemudian - 48
sehingga - 39
sesungguhnya - 26
atau - 26
itu - 23
antara - 18
setiap - 18
sesuatu - 17
ini - 16
daripada - 14
selain - 13
sesiapa - 13
apakah - 11
kerana / sebab - 1


No comments:

Post a Comment