Sampel Frekuensi Kata Gramatikal dalam Ucapan Nabi Muhammad


tidak / jangan - 165 kali disebut
apabila - 89
kecuali / melainkan - 52
kemudian - 48
sehingga - 39
sesungguhnya - 26
atau - 26
itu - 23
antara - 18
setiap - 18
sesuatu - 17
ini - 16
daripada - 14
selain - 13
sesiapa - 13
apakah - 11
kerana / sebab - 1


Sampel Frekuensi Kosa Kata Nabi Muhammad


Di bawah ini adalah sampel frekuensi penggunaan perkataan sebagaimana yang disebut verbatim oleh Nabi Muhammad apabila beliau bercakap kepada manusia.

tidak / jangan - 165 kali disebut
Allah - 147
apabila - 89
kecuali / melainkan - 52
kemudian - 48
berkata - 43
sehingga - 39
hari - 28
sesungguhnya - 26
atau - 26
Tuhan / Rob - 23
itu - 23
contohnya - 19
antara - 18
setiap - 18
sesuatu - 17
mahu - 16
ini - 16
kiamat - 15
bunuh - 15
orang Islam - 14
syurga - 14
daripada - 14
selain - 13
sesiapa - 13
apakah - 11
malam - 11
orang beriman - 11
hamba - 10
Quran - 9
matahari - 8
lihat - 7
berjual beli - 6
ragu - 6
mencuri - 5
halang - 5
bulan - 5
masjid - 5
dosa - 5
mati - 4
pukul - 4
Islam - 4
umatku - 4
jahiliah - 4
pasangan (suami/isteri) - 4
berkahwin - 4
haid - 4
adil - 4
arak - 3
tenang - 3
Yahudi - 3
sabar - 3
ibu - 3
sekarang - 3
perniagaan jual beli - 3
mabuk - 3
pembohong - 2
lemah - 2
ragu - 2
orang munafiq - 3
fitnah - 2
bapa - 2
banyak - 2
benci - 2
berselisih - 2
memuliakan - 2
penzina - 2
kubur - 2
hati - 2
zalim - 2
syak - 2
dengki - 2
bermusuh - 2
bakhil - 1
jenazah - 1
tandas - 1
pencuri - 1
mengintip - 1
Kristian - 1
kesalahan - 1
pandangan - 1
menundukkan pandangan - 1
mudah - 1
lebih banyak - 1
sakit - 1
umat - 1
malu - 1
pemuda - 1
kufur - 1
mencaci - 1
masalah (permintaan) - 1  
masalah (problem) - 0
aurat - 0
sesat - 0
kafir - 0
bid'ah - 0
kerana / sebab - 0

Frekuensi Penggunaan Perkataan Angka dalam Ucapan Nabi Muhammad

Analisis hitung-kata yang dilakukan ke atas kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Muhammad menunjukkan hasil seperti berikut:

satu - 6 kali disebut
dua - 1
tiga - 11
empat - 5
lima - 7
enam - 2
tujuh - 5
lapan - 0
sembilan - 0
sepuluh - 5

1/3 - 2 kali disebut
20 - 2
25 - 1
40 - 1
50 - 2
70 - 1
90 - 1
50000 - 3

kedua - 2 kali disebut
ketiga - 2
keempat - 1
kelima - 1